BELANGRIJK NIEUWS KNBB

Geldt voor gehele land, en t/m 18 maart 2020

11 maart 2020

Op woensdag 11 maart 2020 werd door NOC*NSF voor de provincie Noord-Brabant een verscherpt advies gegeven.

Kern van de boodschap van het RIVM voor Noord-Brabant:

Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord – Brabant alle evenementen – waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Daarmee wordt de inwoners van Noord-Brabant de gelegenheid gegeven om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020.

Zoals eerder gemeld in deze (adviezen per provincie) en deze publicatie (algemene corona-adviezen in relatie tot biljarten), volgt KNBB in principe de adviezen van RIVM & NOC*NSF op.

Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal en regionaal) worden voor de periode van 7 dagen (tot en met woensdag 18 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd. Om hiermee gevolg te geven aan de oproep van NOC*NSF en de veiligheidsregio’s.

Op 16 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.

Achterliggende redenen van het besluit om verder te gaan dan het NOC*NSF-advies:

  • In lijn van de tekst van NOC*NSF volgen wij de adviezen van de veiligheidsregio.
  • Kwetsbare risicogroepen zoals ouderen willen wij niet blootstellen aan onnodige risico’s.
  • Onnodige verplaatsingen van spelers, teams, arbiters en vrijwilligers binnen Nederland, en daarmee het aantal sociale contacten, willen wij beperken.
  • Noord-Brabant vormt een relatief groot gedeelte van ons biljartlandschap. Relatief veel wedstrijden zijn met teams of spelers uit Noord-Brabant, uit en thuis.
  • Veel biljartspelers zijn onzeker of wedstrijden wel doorgaan. Planning was moeilijk binnen de onzekerheid.
  • Doordat we biljartspelers en -teams al ruimte hadden gegeven zelfstandig de keuze te maken niet deel te nemen, zouden sowieso veel wedstrijden geen doorgang vinden – soms op het laatste moment, mogelijk tot ergernis van tegenstanders, lokaliteiten etc.
  • De laatste dagen zijn adviezen steeds scherper geworden naarmate het coronavirus zich verder verspreidde. Zouden wij slechts hebben gekozen voor alleen Noord-Brabant of alleen t/m maandag 16 maart (zoals het huidige advies is van NOC*NSF), zou onzekerheid blijven bij biljarters gezien de gerede kans dat komende dagen *toch* rigoureuzere maatregelen nodig zouden zijn. 
  • Een niet-rigoureuze beslissing (alleen bepaalde regio, alleen bepaalde secties, alleen bepaalde evenementen) zou onduidelijkheid in de hand hebben gewerkt. Met deze beslissing hopen wij voor alle biljarters maximale duidelijkheid te verschaffen – hoe onplezierig ook de boodschap.
     

De KNBB betreurt dat zij zo’n drastisch besluit heeft moeten nemen en beseft dat dit mogelijk veel impact heeft op het verdere verloop van competitie. Maar het belang van maatregelen om de verdere verspreiding te voorkomen staat voorop en daarmee de gezondheid van leden, vrijwilligers, spelers en bezoekers.
 

De KNBB adviseert haar leden de website www.knbb.nl nauwlettend in de gaten te houden.